Condicion Generals d’Ús

Benvingut a vilamercat.cat.

VILAMERCAT SCCL (d'ara endavant " Vilamercat "), amb Número d'identificació fiscal Núm . F05439849, domicili social al C/ Major, 32 de Cervelló 08758 Barcelona i inscrita al foli 15703, inscripció 1a del llibre d'inscripcions de societats cooperatives de la Generalitat de Catalunya. Aquest enllaç, et facilita, les Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant “ Condicions Generals ”, del lloc web i altres productes i serveis quan visites o compres a vilamercat.cat (d'ara endavant el lloc web de Vilamercat ), utilitzes les aplicacions per a mòbils o programari posat a disposició per Vilamercat (d'ara endavant els " Serveis de Vilamercat " i individuament, cadascun d'ells, el " Servei de Vilamercat ").

Aquesta informació també està disponible en castellà. Per consultar aquesta pàgina en castellà, accedeix a l'adreça condiciones_castellano.

Condicions d'ús

Et preguem que llegeixis detingudament aquestes condicions abans d'utilitzar els Serveis de Vilamercat. En utilitzar els Serveis de Vilamercat, acceptes quedar vinculat per aquestes condicions. Oferim una àmplia gamma de Serveis de Vilamercat i de vegades es poden aplicar condicions addicionals. A més, cada vegada que utilitzis qualsevol Servei de Vilamercat, (per exemple: Tria&Gaudeix, Clica&Gaudeix, Shopper Personal, Xecs regal…), estaràs igualment subjecte als termes i condicions generals i a les condicions particulars aplicables als serveis de Vilamercat (les "Condicions Generals dels Serveis"). Les Condicions Generals dels Serveis prevaldran sobre aquestes Condicions en cas de discrepància entre ambdues.

En accedir i navegar pel Lloc Web de Vilamercat o en el cas, d’acceptar les presents Condicions Generals, Vostè (d'ara endavant, l' Usuari ) confirma que ha llegit i està d'acord amb les mateixes i, en conseqüència, inicia una relació jurídica amb Vilamercat d'acord amb el seu contingut.

El registre al Lloc Web de Vilamercat i l'ús dels serveis de Vilamercat, comporta que les vostres dades com a Usuari Registrat passaran a formar part dels fitxers de Vilamercat, i seran tractats d'acord amb el que preveu la Política de Privadesa , que l'Usuari declara expressament conèixer i acceptar.

Les Condicions Generals que constin a cada moment en aquesta pàgina web seran les vigents en el moment corresponent. Vilamercat, amb les limitacions establertes a la legislació aplicable, es reserva el dret de variar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la forma i condicions de subscripció i contractació dels serveis de Vilamercat o del Lloc Web de Vilamercat, així com les presents Condicions Generals. Els Usuaris sempre disposaran d'aquestes Condicions Generals en un lloc visible, lliurement accessible per a totes les consultes que vulguin realitzar. Els Usuaris es comprometen a llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixin al Lloc Web. En qualsevol cas, l'acceptació de les condicions generals serà un pas previ i indispensable a la contractació de qualsevol servei ofert per Vilamercat.

L'Usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se a les presents Condicions generals, així com haver-ne llegit i entès el contingut. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització del present lloc web i dels seus continguts tenen lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Comunicacions electròniques

Cada cop que utilitzis un Servei de Vilamercat o ens enviïs un correu electrònic, un missatge de text (SMS) o qualsevol altra comunicació des del teu ordinador o dispositiu mòbil, estaràs comunicant-te electrònicament amb nosaltres. Nosaltres ens posarem en contacte amb tu electrònicament per diferents mitjans, com ara mitjançant correu electrònic, missatges de text (SMS), notificacions dins d'aplicacions, o publicant missatges o comunicacions per correu electrònic al lloc web o a través de qualsevol altre Servei de Vilamercat, com ara el nostre Servei de missatgeria. A efectes del present contracte, acceptes que tots els contractes, avisos i altres notificacions i comunicacions que t'enviem per mitjans electrònics satisfan qualsevol requisit de forma escrita, llevat que qualsevol legislació aplicable amb caràcter imperatiu exigís una forma diferent de comunicació.

Objecte

El Lloc Web és una plataforma on, sota demanda, es facilita als Usuaris la selecció de productes d'alimentació, beguda, neteja, higiene personal i derivats (d'ara endavant, els “ Productes ”) oferts per determinats comerços (d'ara endavant, els “ Comerços ”), per a la seva posterior compra i entrega al domicili i a la franja horària que determini el Client (els “Serveis”). Aquests Serveis de compra i entrega (exclusivament) són prestats per persones físiques empleats de Vilamercat (els “ Personal Shoppers ”).

Vilamercat és una persona diferent i independent dels comerços, per tant, els comerços no tenen cap responsabilitat en relació amb la prestació dels serveis per part de Vilamercat.

Per adquirir els productes l'usuari haurà de registrar-se. Tot usuari accedirà i utilitzarà el Lloc Web de Vilamercat conforme a les presents Condicions Generals, a la llei, a l'ètica, bona fe i/o als bons costums, abstenint-se de realitzar qualsevol classe d'acte que suposi qualsevol classe de perjudici al mateix Lloc Web, a Vilamercat, i/o a la resta d'usuaris i/o qualsevol tercer.

Aquestes Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, totes disposicions legals d'aplicació obligada.

Propietat Industrial i Intel·lectual

La denominació “VILAMERCAT” així com la seva representació gràfica inclosa al Lloc Web de Vilamercat són marca registrada de Vilamercat.

Tot contingut allotjat o posat a disposició a qualsevol dels Serveis de Vilamercat, com ara text, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, clips d'àudio, descàrregues digitals, i recopilacions de dades són propietat de Vilamercat i està protegit per la legislació actual, els drets de propietat intel·lectual, drets d’autor i drets sobre bases de dades. La resta de marques registrades que designen els Productes disponibles a través del Lloc Web de Vilamercat i els Comerços en què es pot realitzar la compra no són propietat de Vilamercat i pertanyen als seus respectius propietaris.

No es permet l'extracció sistemàtica ni la reutilització de cap part del contingut de cap dels Serveis de Vilamercat sense el nostre exprés consentiment per escrit. En particular, no es permet l'ús d'eines o robots de cerca i extracció de dades per a l'extracció (ja sigui en una o diverses ocasions) de parts substancials dels Serveis de Vilamercat per reutilitzar-les sense el nostre exprés consentiment per escrit. Tampoc no està permès a l'usuari crear ni publicar les seves pròpies bases de dades quan aquestes continguin parts substancials de qualsevol dels Serveis de Vilamercat (per exemple, les nostres llistes de productes i llistes de preus) sense el nostre consentiment exprés per escrit.

A més, els gràfics, logotips, encapçalaments de pàgina, icones de botó, scripts i noms de servei que apareixen inclosos o estan disponibles a través dels Serveis de Vilamercat són marques registrades o representen la imatge comercial de Vilamercat. No es podran utilitzar les marques registrades ni la imatge comercial de Vilamercat en relació amb cap producte o servei que no pertanyi a Vilamercat, ni de cap manera que fos susceptible de causar confusió entre els usuaris o que pugui menysprear o desacreditar Vilamercat.

Vilamercat es reserva el dret a redissenyar i variar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web.

L'Usuari s'abstindrà, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al Lloc Web.

Introducció i ús de links

L'enllaç, l'hipertext, els banners, botons, directoris i qualsevol altra eina de cerca, entès com la tecnologia que connecta dos llocs web o dues pàgines web (d'ara endavant, el "Link" ) podrà ser utilitzat tant per part dels usuaris per establir una connexió entre lloc web i el Lloc web, com per part de Vilamercat per posar a disposició dels usuaris l'accés a altres llocs web diferents de Vilamercat. Això no obstant, aquests Links s'han de sotmetre als termes que s'estableixen a continuació.

Aquells Usuaris que vulguin establir un Link entre substitució web i el Lloc web hauran de complir les obligacions següents:

  • El Link únicament permetrà l'accés al Lloc web, no permetent l'enllaç a pàgines finals ni al "frame". Aquest accés no permetrà la reproducció del Lloc web de cap manera.
  • No es crearà un “frame” ni un “borderenvironment” sobre el Lloc web.
  • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Lloc web.
  • No es declararà ni donarà a entendre que Vilamercat ha supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts o serveis oferts o anunciats al lloc web on s'estableix el Link.
  • El lloc web on s'estableixi el Link no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Vilamercat i/o a tercers, sense la seva autorització.
  • El lloc web on s'estableixi el Link no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats ia l'ordre públic, o contraris a qualsevol dret de tercers.

Per establir un Link en un lloc web diferent del present Lloc web es requerirà l’autorització prèvia i per escrit a Vilamercat.

La instal·lació de Links de tercers per part de Vilamercat té per únic objecte facilitar als Usuaris l'accés a informació disponible oferta per tercers i no implica que Vilamercat promocioni, avali, garanteixi o recomani aquests llocs. Els vincles o enllaços que inclou el Lloc web de Vilamercat únicament són oferts com a referències informatives, sense cap mena de valoració sobre els continguts, titularitat, serveis o productes oferts des dels mateixos.

Els Usuaris hauran d'extremar la seva prudència en la valoració i utilització d'aquests Links quedant Vilamercat exonerada de tota responsabilitat en relació amb la informació, dades, arxius, productes, serveis i qualsevol classe de material existent a les pàgines a què s'accedeixi a través d'aquests .

El vostre compte d'usuari registrat

L'accés al lloc web de Vilamercat és lliure i t'atribueix la condició d'usuari, independentment del posterior ús dels serveis realitzats.

Per utilitzar alguns dels serveis de Vilamercat és possible que necessiteu estar registrat amb el vostre compte d'usuari registrat, emplenant el formulari a aquest efecte, introduint un nom d'usuari identificatiu (e-mail) i una contrasenya, i que disposeu d'un mètode de pagament vàlid que permetran formalitzar amb Vilamercat la compra dels productes en què estiguis interessat.

Crear un compte d'usuari registrat és gratuït.

Quan utilitzes els Serveis de Vilamercat ets responsable de mantenir la confidencialitat de les dades del teu compte i contrasenya, així com de restringir l'accés al teu ordinador i als teus dispositius. En la mesura que així ho permeti la legislació aplicable, acceptes assumir la responsabilitat que escaigui per totes les activitats realitzades des del teu compte o utilitzant la teva contrasenya. Hauràs de prendre totes les mesures necessàries a l'efecte d'assegurar i salvaguardar la confidencialitat de la teva contrasenya, i hauràs d'informar-nos immediatament en cas que tinguis motius per creure que la teva contrasenya ha estat posada en coneixement d'un tercer, o si aquesta ha estat utilitzada de manera no autoritzada o és susceptible de ser-ho. És la teva responsabilitat comprovar que les dades que ens facilites són correctes i completes, quedant així mateix obligat a informar-nos immediatament quan tingui lloc qualsevol variació a la informació que ens has facilitat. Podeu accedir a la vostra informació i actualitzar-la a través de l'apartat El meu compte del lloc web de Vilamercat.

No podràs utilitzar cap Servei de Vilamercat: (i) de cap manera que causi, o pugui causar, cap dany o perjudici a qualsevol dels Serveis de Vilamercat o la interrupció de l'accés als mateixos; o (ii) per a qualsevol fi fraudulent, ni als efectes de la comissió de cap delicte o altra activitat il·lícita de cap altre tipus; o (iii) per generar qualsevol tipus de molèstia, inconvenient o ansietat en un tercer.

Ens reservem el dret d'impedir l'accés als Serveis de Vilamercat o cancel·lar el teu compte si el teu comportament constitueix un motiu justificat per fer-ho. Aquest serà el cas, en particular, si estàs incomplint la normativa vigent, les disposicions contractuals aplicables, les nostres directrius o les nostres polítiques, a què es pot accedir al nostre lloc web. Tot i aquesta limitació o cancel·lació, seguiràs tenint accés als continguts i serveis que haguessis adquirit fins aquell moment.

Assumiràs la teva responsabilitat d'un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: (i) fer ús d'aquest Lloc Web únicament per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides. (ii) No fer cap compra falsa o fraudulenta. (iii) Facilitar dades de contacte verídiques, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades.

Declares ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per fer contractes a través del Lloc Web de Vilamercat.

Opinions, comentaris, comunicacions i altres continguts

Els usuaris podran publicar les seves opinions i comentaris així com publicar altres continguts, enviar comunicacions, suggeriments, idees, comentaris, preguntes o altra informació, sempre que el contingut de les mateixes no resulti il·lícit, obscè, abusiu, constitueixi un supòsit d'amenaça o difamació, o envaeixi la privadesa de tercers, infringeixi drets de propietat intel·lectual o de qualsevol altra forma resulti ofensiu per a tercers o censurable, ni consisteixi en o contingui virus informàtics, propaganda política o contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o constitueixi qualsevol altre tipus de "spam". No es permet l'ús d'adreces de correu falses, ni suplantar la identitat d'una altra persona o entitat, ni falsejar de cap altra manera l'origen de qualsevol altre contingut. Ens reservem el dret a eliminar o modificar qualsevol contingut.

Si consideres que qualsevol contingut dels Serveis de Vilamercat o qualsevol material que la seva venda estigués publicitada en els mateixos, inclou qualsevol afirmació difamatòria, o si entenguessis que els teus drets estan sent infringits per qualsevol element o informació disponible als Serveis de Vilamercat, et preguem ens facis saber aquesta circumstància a través del Centre d'Atenció a l'Usuari a la què respondrem inmediatament.

Si publiques opinions, comentaris, preguntes o respostes, o un altre contingut elaborat per tu per publicar-ho al lloc web (incloent imatges, vídeos o àudio, conjuntament, el “contingut”) ens atorgues:(a) una llicència no exclusiva i gratuïta per utilitzar, traduir, reproduir, publicar, posar a disposició, el teu contingut a tot el món (incloent-hi el dret a subllicenciar aquests drets a tercers); i (b) el dret a utilitzar el nom facilitat per tu en relació amb aquest contingut. Aquesta disposició no suposa la transferència de cap dret moral.

Manifestes i garanteixes ser titular o controlar tots els drets sobre el contingut que poguessis publicar, manifestant i garantint també que a la data de la publicació d'aquest contingut: (i) el contingut i el material és exacte; i (ii) l'ús del contingut o material no implica cap incompliment de la política o directrius aplicables de Vilamercat, ni cap mal a qualsevol persona o entitat (també garantint que el contingut o el material en qüestió no és de caràcter difamatori). Vostè es compromet a alliberar Vilamercat de qualsevol reclamació de tercers contra Vilamercat que sorgeixi en relació amb tal contingut o material.

Reclamacions sobre Propietat Intel·lectual

Vilamercat respecta la propietat intel·lectual de tercers. Si considereu que els vostres drets de propietat intel·lectual, marques, dissenys i patents han pogut ser infringits, preguem et posis en contacte amb el nostre Centre d'Atenció a l'Usuari.

Un cop rebem la reclamació, podrem iniciar diverses actuacions que podran incloure l'eliminació de la informació o producte en qüestió i la supressió d'infractors reincidents quan sigui procedent. Totes aquestes actuacions es duran a terme sense cap admissió de responsabilitat i sense perjudici de qualsevol dret, acció o defensa que ens pugui assistir, que queden expressament reservats. Això inclou el dret a favor nostre a remetre la reclamació a les parts que haguessin facilitat el contingut suposadament infractor. Et compromets a exonerar de responsabilitat a Vilamercat respecte de qualsevol reclamació presentada per tercers davant de Vilamercat derivades de o relatives a la presentació d'una reclamació.

Avís relatiu a les ofertes de venda dels Comerços: Tingues en compte que les ofertes de venda dels Comerços estan merament allotjades al lloc web de Vilamercat i s'inclouen exclusivament prèvia indicació i a petició dels mateixos Comerços, les dades de contacte dels quals figuren a el respectiu apartat de "Informació sobre el Venedor", accessible a través de qualsevol d'aquestes ofertes.

Avís important : Facilitar informació falsa, enganyosa o incorrecta a Vilamercat pot donar lloc a responsabilitats tant civils com penals.

Altres negocis

A més de Vilamercat, hi ha terceres parts, els anomenats Comerços que exploten botigues, ofereixen els seus serveis o venen línies de producte a través del Lloc web de de Vilamercat. A més, oferim enllaços als llocs web d'altres empreses. No som responsables d'examinar o qualificar, ni en cap cas garantim, les ofertes de cap d'aquestes empreses o persones físiques, ni el contingut allotjat als seus llocs web respectius. No assumim cap responsabilitat per les accions, productes i continguts de cap d'aquestes empreses o individus o qualssevol altres tercers. El Client sempre estarà informat sobre si un tercer participa en la seva operació i podrem compartir amb aquest tercer qualsevol informació relativa a aquesta operació. Us suggerim que reviseu detingudament les declaracions de privadesa i altres condicions d'ús d'aquests tercers.

Què fa Vilamercat.

Vilamercat permet als comerços oferir i vendre els seus productes al lloc web de Vilamercat. La pàgina de detalls d’aquests productes contindrà la informació corresponent del venedor. Tot i que Vilamercat facilita les transaccions a través del seu lloc web, Vilamercat no és ni el comprador ni el venedor dels productes oferts pels comerços. Vilamercat simplement facilita un espai on compradors i venedors poden efectuar les transaccions, gestiona el cobrament i procedeix al repartiment dels articles lliurement elegits pel comprador. Per tant, el corresponent contracte que es genera una vegada s'ha realitzat la compra de qualsevol producte venut per un Comerç, concerneix únicament i exclusivament el comprador i el venedor d'aquest producte. Vilamercat no forma part d'aquest contracte, no assumeix cap responsabilitat relacionada amb aquest, ni actua com a representant del Comerç, ni respon de la qualitat dels seus productes. El Comerç és responsable de la venda dels seus productes, així com oferir assistència quant a les reclamacions del comprador, o respecte a qualsevol assumpte relacionat amb aquest contracte entre el comprador i venedor, per discrepàncies en la qualitat del producte. No obstant això, i pel fet que Vilamercat vol garantir al comprador un espai segur on fer les compres, Vilamercat vetllarà per defensar qualsevol dret que el consumidor pugui tenir per disposició legal o contractual.

La nostra responsabilitat

Realitzarem els nostres millors esforços per assegurar la disponibilitat, sense interrupcions, dels Serveis de Vilamercat, així com l'absència d'errors a qualsevol transmissió d'informació que pogués tenir lloc. No obstant això, i a causa de la mateixa naturalesa d'Internet, no és possible garantir aquests extrems. Així mateix, el teu accés als Serveis de Vilamercat podrà ocasionalment veure's suspès o restringit als efectes de la realització de treballs de reparació o manteniment, o la introducció de nous productes o serveis. Procurarem limitar la freqüència i la durada d'aquestes suspensions o restriccions.

Vilamercat no serà responsable de (i) qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment, (ii) Tampoc serem responsable de cap demora o manca de compliment de les nostres obligacions derivades de les presents Condicions Generals d'ús, si aquesta demora o manca de compliment fos atribuïble a circumstàncies alienes al nostre control raonable o és imputable al Comerç. Aquesta disposició no afecta el dret del client a rebre el producte o la prestació del corresponent servei en un termini raonable, o a rebre el reemborsament oportú per al cas que no poguéssim subministrar-los aquests productes o serveis en un termini raonable per qualsevol causa aliena al nostre control raonable.

Responsabilitat, litigis i legislació aplicable

Vilamercat no es pot considerar responsable de l'incompliment del contracte subscrit en cas de ruptura d'existències, força major, pertorbació o vaga total o parcial, en particular, dels serveis postals i mitjans de transport i/o comunicacions, inundació o incendi, o similars , sense perjudici de la devolució al client de l’import de la compra que no s’hagi satisfet.

En cas de litigi, l'usuari s'adreçarà a Vilamercat en primera instància per obtenir una solució amistosa.

S'interpretaran aquestes condicions generals d'ús i venda d'acord amb el dret espanyol. Tot desacord que pogués néixer amb motiu de la seva validesa, interpretació o execució es presentarà als tribunals del domicili del client, als quals es fa expressament atribució exclusiva de competència.

Aquestes Condicions Generals d'ús entren en vigor a partir de la data 1 de gener de 2022.

Centre d'Atenció a l'Usuari

Vilamercat disposa d'un Centre d'Atenció a l'Usuari perquè l'Usuari pugui gestionar les vostres reclamacions, dubtes, o sol·licitar garanties i executar el dret de desistiment. L'Usuari pot dirigir les seves queixes, reclamacions o sol·licituds d'informació al Centre d'Atenció a l'Usuari de Vilamercat, utilitzant qualsevol de les vies següents:

(i) trucant al servei d'atenció telefònica de Vilamercat (+34) 670 758 323, (ii) a través del xat o formulari de contacte disponible al Lloc Web de Vilamercat o (iii) mitjançant el correu electrònic cau@vilamercat.cat (iv) mitjançant carta remesa a Vilamercat C/ Major, 32 de Cervelló 08758 Barcelona.

Tots els dubtes i especialment les queixes i els suggeriments seran atesos a la major rapidesa, sense sobrepassar en cap cas els terminis que estableixi la legislació vigent.

Així mateix, en tindrà constància mitjançant el lliurament d'un justificant per escrit, en paper o en qualsevol altre suport durador.

Modificació de les condicions generals

Vilamercat es reserva el dret a modificar les Condicions Generals, sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al nostre lloc web.

Aquests canvis han de ser acceptats per l'usuari cada cop que faci efectiva una compra a través del lloc web de Vilamercat.

Els usuaris registrats que no estiguin conformes amb les modificacions dels Condicions Generals, hauran de notificar-ho i, a partir de la data en què la nova versió entrés en vigor, hauran de deixar d’utilitzar els serveis de Vilamercat.

Si qualsevol terme inclòs en les presents Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint aquesta disposició, o la part de la mateixa que resulti afectada, per no posada.

Vilamercat

Fes la teva primera compra en menys de 5 minuts

COMENÇAR LA MEVA COMPRA

T'omplim la nevera, amb els més frescos de proximitat

més de 3000 productes

Més de 3.000 productes
de les teves botigues de confiança

Entregues, sense esperes

Entregues, sense esperes
Tria la franja d'1h que més et convingui

Frescos de qualitat i sostenibles

Frescos de qualitat i sostenibles
Carn, peix, fruita, verdura de km0

La compra perfecta

La compra perfecta
o et tornem els diners

Enviaments gratuïts

3 mesos d'enviaments gratuïts al registrar-te

VULL LA MEVA PROMO
  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password