Condicions Generals de Venda

VILAMERCAT SCCL (d'ara endavant " Vilamercat "), amb Número d'identificació fiscal núm. F05439849, domicili social al C/ Major, 32 de Cervelló i inscrita al foli 15703, inscripció 1a del llibre d'inscripcions de societats cooperatives de la Generalitat de Catalunya, a través del seu Lloc Web https://vilamercat.cat (d'ara endavant Lloc Web ) facilita als Usuaris degudament registrats, la selecció de productes d'alimentació, beguda, neteja, higiene personal i derivats (d'ara endavant, els “ Productes ”) oferts per determinats comerços (d'ara endavant, els “ Comerços ”), per a la seva posterior compra i entrega al domicili a la franja horària que determini el Client (els “ Serveis ”). Aquests Serveis són prestats per persones físiques empleats de Vilamercat (els “ Personal Shoppers ”).

Vilamercat és una persona diferent i independent dels comerços; Per tant, els comerços no tenen cap responsabilitat en relació amb la prestació dels serveis per part de Vilamercat.

Aquestes Condicions Generals de Venda (en endavant “Condicions Generals”) s'apliquen a la venda dels productes i serveis per part de Vilamercat. A més, cada vegada que utilitzeu qualsevol servei present o futur de Vilamercat estareu igualment subjecte a aquestes Condicions Generals i a les condicions particulars aplicables a aquest servei. Aquestes condicions particulars prevaldran sobre les presents Condicions Generals en cas de discrepància entre ambdues.

Aquesta informació també està disponible en Castellà. Fes clic aquí per consultar aquesta pàgina en Castellà.

Et preguem que llegeixis detingudament aquestes condicions Generals abans de cursar la teva comanda a Vilamercat. En cursar la teva comanda a Vilamercat, acceptes quedar vinculat per aquestes condicions.

El nostre contracte

La nostra relació contractual es limita exclusivament a la prestació per Vilamercat del servei de selecció, adquisició i entrega dels productes seleccionats a través del Lloc Web de Vilamercat.

Per realitzar la teva comanda s'hauran de seguir els passos i instruccions que acompanyaran tot el procés de compra, consistents, a manera merament enunciativa:

(i) Emplenar el formulari d'alta o el d'identificació d'usuaris registrats prèviament; (ii) Visualització en pantalla del resum de la comanda, condicions de lliurament i despeses d'enviament; (iii) Acceptació de les Condicions Generals, el que suposa la lectura, comprensió i acceptació irrevocable de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, així com si escau, de les Condicions Particulars existents.(iv) recepció immediata de correu electrònic de resum al compte utilitzat en el registre o – si no n'hi ha – en el termini més breu possible i sempre abans de les vint-i-quatre hores següents.

Acceptes rebre factures de les compres electrònicament. Les factures electròniques seran facilitades en format PDF a la secció “El meu compte” del lloc web. Així mateix, podeu obtenir una còpia de la vostra factura en paper contactant-nos gratuïtament al Centre d'Atenció a l'Usuari .

No és permesa l'adquisició de productes per a la seva distribució o revenda posterior, ja sigui en establiments públics o bé realitzats en l'àmbit domèstic.

Així mateix, t'obligues expressament a facilitar informació verídica, assumint a aquests efectes tots els danys i perjudicis, de qualsevol índole, que la no veracitat o il·licitud de les dades proporcionades per part seva pugui ocasionar directament i/o indirectament, a Vilamercat i/o a qualsevol tercer, en qualsevol moment, per qualsevol motiu, mitjançant qualsevol mitjà i/o forma.

Comandes

No es podrà realitzar cap comanda vàlida sense acceptar expressament, a través de les caselles habilitades a aquests efectes, les condicions generals de venda i la política de privadesa.

Totes les comandes es consideraran ofertes de compra sotmeses a aquests termes i condicions. Es reserva el dret d'acceptar-les si no es compleixen els requisits previstos.

Un cop realitzat una comanda el sistema genera automàticament un comprovant de la recepció del mateix. No obstant això, aquesta confirmació no suposa l'acceptació automàtica de la comanda, atès que es reserva el dret a demanar informació addicional, relacionada amb la identitat i el domicili per garantir, tant un enviament correcte de la comanda, com per assegurar la inexistència de frau relacionat amb les transaccions.

Poden realitzar-se comandes els 365 dies de l'any, a qualsevol hora, llevat dels moments en què el servei estigui suspès per manteniment o per altres circumstàncies comercials i/o de força major. Aquesta disponibilitat no vol dir que el repartiment estigui disponible els 365 dies naturals de l'any.

Qualsevol comanda està subjecte a la disponibilitat de producte. En cas que no sigui possible lliurar una comanda per problemes en el subministrament o per no disposar d'estoc suficient, el Client tindrà l'opció d'esperar fins que el producte estigui disponible o cancel·lar la comanda.

Modalitats de comanda, preu i costos d'enviament

Els preus dels productes dependran de les polítiques de preus desenvolupades pels mateixos comerços. Així mateix, es facturaran unes despeses d'enviament que s'indicaran al Lloc Web abans de confirmar la comanda, i l'import d’aquestes dependrà de l'hora de lliurament i del pes de la comanda.

A més, per realitzar la compra es pot requerir un mínim de compra establert en funció de la botiga i la zona de lliurament. Aquests requisits s'informaran en tot moment al lloc web de Vilamercat i s'inclouran al rebut de compra en el moment de la confirmació de la comanda. En alguns serveis o Comerços hi pot haver un suplement vinculat a compres d'import menor al mínim informat a la cistella abans de confirmar la compra.

En qualsevol cas, això no altera la naturalesa del servei ofert per Vilamercat que, com s'ha indicat, es limita a la selecció dels productes en determinats Comerços, per a la seva posterior compra i lliurament a l'adreça i franja horària indicada pel Client, mitjançant un Personal Shopper.

Als preus dels nostres productes i serveis estan inclosos tots els impostos.

Alguns productes, especialment a les categories de productes frescos, refrigerats i fins i tot congelats es vendran al pes. Això comporta que, si bé es carregarà al Client el múltiple del cost del preu unitari (per un pes unitari estimat), especificat al llistat on apareix el producte que el Client adquireix, Vilamercat realitzarà un abonament per aquell import corresponent al producte que finalment no li hagi servit . De la mateixa manera, Vilamercat us podrà carregar un import equivalent a l'excés del producte que, per circumstàncies pròpies del producte, s’hagi acabat servint el Client.

En aquest sentit, quan un usuari cancel·li una compra que contingui un o més productes frescos i/o peribles com ara peix o carn, independentment que aquests hagin requerit una preparació o tall ad-hoc al client, Vilamercat es reserva el dret de no retornar l'import d'aquests productes al client si no és factible tornar a posar a la venda aquests productes per a un altre client, després d'haver estat ja preparats. De la mateixa manera, seguirà aquest criteri per a productes frescos adquirits sota demanda o elaborats per encàrrec.

Vilamercat es reserva el dret a modificar els preus en qualsevol moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes (a reserva de la disponibilitat que hi hagi del producte). Això no obstant, fins i tot confirmat no estarà obligat a atendre comandes quan el preu sigui incorrecte, especialment quan l'error sigui manifest i sigui reconeixible amb facilitat.

Informació alimentària

El Client pot obtenir més informació sobre la composició alimentària dels productes a través del Centre d'Atenció a l'Usuari . O posant-se en contacte amb el Comerç a través de la pròpia pàgina del venedor al lloc web de Vilamercat.

Vilamercat atendrà la sol·licitud del Client el més aviat possible. La informació que es facilitarà és la mateixa que el fabricant del producte facilita al públic en general. Vilamercat no es fa responsable de constatar la veracitat de la informació facilitada pel fabricant i/o el Comerç. Els fabricants poden modificar la composició dels Productes, per la qual cosa és important que el Client sempre llegeixi les etiquetes, advertències i instruccions incloses a l'embalatge del producte abans de consumir-lo.

Begudes alcohòliques

Les begudes alcohòliques només poden ser adquirides per Clients que estiguin a la majoria d'edat (+18 anys). En realitzar una comanda que inclogui begudes alcohòliques, el Client confirma que: (i) té almenys 18 anys d'edat (ii) compta amb el document d'identitat on consta la seva edat i que, si és requerit, ho facilitarà al Personal Shopper a efectes de verificar la majoria d'edat al moment de la recepció de la comanda.

Les limitacions a la devolució d'aquests productes o a l'exercici del dret de desistiment amb relació als mateixos que poguessin resultar aplicables, no seran responsabilitat de Vilamercat, sinó del comerç similar en què realitza la compra. Això no obstant, Vilamercat podrà aplicar les regles indicades a la clàusula relativa a la Lliurament , per al cas d'impossibilitat de devolució per causes imputables al Client.

Disponibilitat

Vilamercat farà tot el possible per complaure tots els usuaris en la demanda dels productes. En cas de no disposar del producte després d'haver-se realitzat la comanda el Client serà informat bé per correu electrònic o bé per telèfon - al telèfon que el Client hagi registrat - del fet, i se us donarà a triar entre la devolució de l'import del producte mancant o bé substituir-lo per un producte similar amb l'abonament o recàrrec de la diferència de preu que suposi el nou producte. (* el servei de proposta de productes alternatius està limitat a la capacitat del comerç i serà un servei exclusiu sota la modalitat de compra Shopper Personal).

Si en el moment de la preparació no és possible contactar amb el client (telèfon no disponible o trucada sense resposta) s'emetrà ordre d'abonament del producte que faltarà que s'executarà en un màxim de 24-48 hores després del lliurament de la comanda.

En aquest cas, la rapidesa de la devolució al compte bancari del client dependrà del tipus de targeta utilitzada en la compra i de les condicions de cada entitat bancària. Vilamercat realitzarà l'ordre d'abonament en un període màxim de 48 hores des del moment del lliurament de la comanda.

Pagament

El preu de cada producte és el que apareixerà a la pàgina web en el moment de fer cada comanda. L'usuari haurà d'abonar el preu marcat, incloent-hi els impostos aplicables, juntament amb les despeses d'enviament, que s'afegiran al preu final a pagar.

El pagament dels Productes seleccionats es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit Visa, MasterCard, o altres vies de pagament electrònic iguals o similars a PayPal i mitjançant altres sistemes de pagament indicats a cada moment a la Plataforma. Per procedir al pagament, el Client haurà de seguir les instruccions que apareixen a la pantalla en funció del sistema de pagament escollit.

En cas que el TPV (Terminal Punt de Venda) informarà de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda.

Vilamercat es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament, podent crear-ne de noves o eliminar-ne alguna de les existents, sense que el Client pugui realitzar reclamacions per aquest motiu. No obstant això, si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, ens posaríem en contacte amb el client per informar-lo, oferint-li l'opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

Seguretat

Per a la vostra seguretat Vilamercat ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel·la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l'entitat bancària i, posteriorment, són verificades amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

Aquest procediment d'introducció de dades està garantit per la tecnologia d'encriptació SSL (Secure Socket Layer) -128 bits, un dels sistemes de protecció més avançats i eficaços actualment disponibles, gràcies al qual cap tercer no tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes pel client.

Des de l'1 de gener del 2021 està en funcionament el sistema de verificació de pagament on line (PSD2) segons estableix el Reglament Europeu Delegat 2018/389, relatiu a les normes tècniques de regulació per a l'autenticació reforçada dels clients. Per això Vilamercat treballa amb la companyia Stripe per gestionar aquest procés i el sistema informàtic es comunica amb el del banc del client per sol·licitar autorització de la transacció. L'entitat bancària pot exigir la doble verificació del client a través dels seus mitjans segons l'import de la transacció, la freqüència d'ús de la targeta al comerç i altres.

Només el Banc i Stripe tenen accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que Vilamercat no coneix ni enregistra aquestes dades durant l'operació de pagament ni en qualsevol altre moment.

El Client haurà de notificar a Vilamercat a través del Centre d'Atenció a l'Usuari , en el menor temps possible, qualsevol càrrec indegut o fraudulent que hagi detectat a la targeta de crèdit o altres vies de pagament, a fi que Vilamercat pugui realitzar les gestions que corresponguin a efectes de donar tràmit a la sol·licitud del Client.

Lliurament

Es considerarà que s'ha produït el lliurament en el moment en què l'usuari o tercer indicat per ell adquireixi la possessió material dels productes.

El termini de lliurament per a la comanda variarà segons el mètode d'enviament seleccionat i es veurà indicat a la pàgina web un cop s'obtingui la confirmació de la comanda, en qualsevol cas, no superarà les 24 hores a comptar des de la data de la confirmació de la comanda.

En cas que no es pugui complir amb la data de lliurament, informarem d'aquesta circumstància al Client i se us oferirà l'opció de seguir endavant amb la compra fixant una nova data de lliurament o la possibilitat d'anul·lar la comanda obtenint el reemborsament total del preu pagat.

Durant el procés de confirmació de comanda, s'ofereix al Client la selecció dels serveis de lliurament a les franges horàries disponibles el mateix dia. En tot cas, el Client podrà seleccionar la data i l'hora de lliurament de manera personalitzada d'acord amb la seva necessitat i en funció de la disponibilitat dels Personal Shopper a la zona de repartiment cada moment.

El Client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda facilitant una "adreça de lliurament" en què pugui ser lliurada la comanda sol·licitada dins de l'horari acordat de lliurament. En cas que el Client indiqui una "adreça de lliurament" que no sigui correcta, Vilamercat no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel Client, reservant-se el dret d'anul·lar la compra realitzada per instruccions del propi Client.

Vilamercat presta els Serveis únicament a les zones delimitades al Lloc Web en cada moment, per la qual cosa la “adreça de lliurament” designada pel Client haurà d'estar dins dels límits d'aquestes zones. En cas que el Personal Shopper es disposés a realitzar un lliurament en horari concertat a un Client i aquest no estigués present en el moment del lliurament, sense haver-ho comunicat a Vilamercat o es negués a la recollida del mateix, Vilamercat procedirà a tornar-los Productes la devolució dels quals siguin acceptats pels comerços i reintegrarà al client exclusivament l'import obtingut de la devolució, restant en tot cas a l'import corresponent, les despeses que s'hagin meritat com a conseqüència de la preparació, del transport i de la devolució de la compra.

Aquesta devolució per manca de presència del Client en el moment del lliurament, sense haver-ho comunicat a Vilamercat, o per negativa a la recollida, no té relació amb el dret de desistiment del Client, atès que aquest dret s'exercita, en tot cas, davant del Comerç en què es realitza la compra. Zones de lliurament.

Les zones de lliurament cobertes per Vilamercat es poden consultar tant al lloc web de Vilamercat. Si en el moment de consultar-ho la pàgina respon que no repartim a la teva zona, no et rendeixis, t'animem a que ens contactis per crear un Vilamercat al teu municipi.

Devolució dels productes

En cas que el Client pretengui tornar un Producte com a conseqüència del seu mal estat, el Client ho haurà d'informar a Vilamercat en un termini màxim de 24 hores, a través del Centre d'Atenció a l'Usuari . Vilamercat es posarà en contacte amb el Client a l'efecte d'informar-vos dels terminis determinats pel Comerç i de com procedir amb la devolució del Producte defectuós.

En tot cas, el Client té un dret de desistiment davant dels Comerços en què es realitza la compra. Vilamercat ofereix tota la seva ajuda als seus clients perquè puguin exercitar el seu dret de desistiment davant d'aquests comerços. I en aquest sentit, Vilamercat pot lliurar escanejat el tiquet de compra dels Comerços en què es realitza la compra, si així ho requereix el Client dirigint-se al Centre d'Atenció a l'Usuari.

Desistiment i cancel·lació de la comanda

El Client podrà cancel·lar el supòsit o modificar la franja de lliurament sense penalització fins a tres hores abans de l'inici de la franja de lliurament escollida pel Client durant el procés de confirmació de la comanda, adreçant-se al Centre d'Atenció a l'Usuari , exceptuant quan es tracti de Productes per encàrrec o personalitzats.

Amb una anticipació menor a tres hores abans de l'inici de la franja de lliurament no és possible cancel·lar una comanda ni modificar la franja de lliurament i, per tant, el Client està obligat a acceptar-ne el lliurament. En cas que no es pugui produir el lliurament per negatiu a la recepció o absència del Client, és aplicable el que indica l' apartat Lliuraments anterior.

Vilamercat, prèvia notificació al Client, es reserva el dret de cancel·lar una comanda de manera unilateral si considera que no es donen les condicions adequades per fer-ho. En aquest cas, Vilamercat notificarà la cancel·lació al Client amb anterioritat a la franja de lliurament sol·licitada i restituirà al Client qualsevol import percebut en relació amb aquesta comanda cancel·lada, sense que es meriti cap indemnització a favor del Client.

En tot cas, el Client té un dret de desistiment davant de dret davant del Comerç en què va realitzar la seva compra, havent fet ús dels serveis de Vilamercat.

Vilamercat ofereix tota la seva ajuda als seus clients perquè puguin exercitar el seu dret de desistiment davant d'aquests comerços. I en aquest sentit, Vilamercat pot lliurar escanejat el tiquet de compra dels comerços on es realitza la compra, si així ho requereix el Client dirigint-se al Centre d'Atenció a l'Usuari.

La compra perfecta, o et tornem els diners

Vilamercat té el compromís que les compres de tots els clients siguin adequades en temps i forma. En concret: que es lliurin els Productes que s'han demanat, que tots ells es trobin en condicions adequades de lliurament, i el lliurament dels quals es realitzi dins de la franja horària sol·licitada, en cas de ser oferta, en el moment de realitzar la compra.

En tots els casos, Vilamercat farà tot el possible per complir aquest compromís. Si tot i així, finalment no es complís alguna de les condicions anteriors, Vilamercat es compromet a tornar la quantitat de diners que correspongui a cada cas amb la devolució dels diners o amb un cupó de descompte.

Vilamercat realitzarà l'abonament de l'import de Producte quan es compleixin els supòsits següents:

  • Manca d'un o diversos productes en el moment del lliurament
  • Producte trencat o en mal estat, per causes atribuïbles al transport
  • Producte incorrecte (per exemple: productes rebuts per error i que no ha comprat el client)

La devolució de l'import del Producte es realitzarà o bé amb una devolució directa de l'import a través del mètode de pagament utilitzat pel client en la compra, o bé amb l'abonament de cupons al compte del client, depenent del cas concret i les possibilitats. En cas de fer-ho a través de cupons, aquests tindran una validesa màxima de 30 dies naturals.

Vilamercat només realitzarà devolucions de les despeses d'enviament a partir de 2,99€ que compleixin els requisits següents:

  • Lliuraments realitzats amb una hora de demora respecte a la franja horària seleccionada pel client.

En tots els casos, el client haurà de posar en coneixement de Vilamercat la incidència a través del Centre d'Atenció a l'Usuari , amb la màxima immediatesa possible, i sempre dins d'un termini màxim de 24h, després de la recepció de la compra, o a la seva defecte la finalització de la franja de lliurament prevista.

Exempció de responsabilitat

Vilamercat no respondrà dels danys o perjudicis que es puguin generar al Client, als comerços o a tercers que no derivin directament de l'actuació o omissió dolosa o negligent de Vilamercat.

Vilamercat no es responsabilitza de la disponibilitat dels productes en els comerços, de la qualitat dels propis productes ni de les variacions en els preus dels mateixos. Els preus dels productes dependran de les polítiques de preus desenvolupades pels comerços. Per aquesta raó, els preus dels diferents productes mostrats al Lloc de web de Vilamercat són merament orientatius ja que pot ser necessari abonar un preu superior a l'indicat. En tot cas, davant un supòsit de variació de preus dels Productes indicats al Lloc Web i els oferts pels Comerços a les seves instal·lacions al moment en què el Personal Shopper realitzi la compra, Vilamercat procedirà a informar el Client en cas que hi hagi una variació de preu considerable, a l'efecte d'obtenir la seva conformitat expressa amb la variació de preu. El Client sempre podrà veure al seu tiquet digital, que es remetrà a l'adreça de correu electrònic facilitada pel Client, el desglossament final amb tots els preus dels productes. A més, el Client podrà veure tots els detalls de la seva comanda i la informació de preus final a la secció “Historial de comandes” al seu perfil d'usuari.

Garantia

Les garanties i serveis postvenda es regeixen pel Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre que aprova el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. D'acord amb aquesta norma, el venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent-hi davant de qualsevol falta de conformitat. El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte. Els terminis legals són de dos anys de durada de la garantia des del lliurament del producte i de dos mesos des que l'usuari coneix la manca de conformitat amb el producte per comunicar-ho al venedor.

Protecció de dades personals

Vilamercat , és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament al següent enllaç Política de privadesa.

Centre d'Atenció a l'Usuari

Vilamercat disposa d'un Centre d'Atenció a l'Usuari perquè l'Usuari pugui gestionar les vostres reclamacions, dubtes, o sol·licitar garanties i executar el dret de desistiment.

L'Usuari pot dirigir les seves queixes, reclamacions o sol·licituds d'informació al Centre d'Atenció a l'Usuari de Vilamercat, utilitzant qualsevol de les vies següents:

(i) trucant al servei d'atenció telefònica de Vilamercat (+34) 670 758 323, (ii) a través del xat o formulari de contacte disponible al Lloc Web de Vilamercat o (iii) mitjançant el correu electrònic cau@vilamercat.cat (iv) mitjançant carta remesa a Vilamercat C/ Major, 32 de Cervelló 08758 Barcelona. Tots els dubtes i especialment les queixes i els suggeriments seran atesos a la major rapidesa, sense sobrepassar en cap cas els terminis que estableixi la legislació vigent.

Així mateix, en tindrà constància mitjançant el lliurament d'un justificant per escrit, en paper o en qualsevol altre suport durador.

Idioma del contracte

Aquestes condicions generals de venda estan redactades en català. En cas que es tradueixin a una o diverses llengües estrangeres, prevaldrà el text en català en cas de litigi.

Responsabilitat, litigis i legislació aplicable

Vilamercat no es pot considerar responsable de l'incompliment del contracte subscrit en cas de ruptura d'existències, força major, pertorbació o vaga total o parcial, en particular, dels serveis postals i mitjans de transport i/o comunicacions, inundació o incendi, o similars , sens perjudici de la devolució al client de l’import de la compra que no s’hagi satisfet.

En cas de litigi, l'usuari s'adreçarà a Vilamercat en primera instància per obtenir una solució amistosa.

S'interpretaran aquestes condicions generals de venda d'acord amb el dret espanyol. Tot desacord que pogués néixer amb motiu de la seva validesa, interpretació o execució es presentarà als tribunals del domicili del client, als quals es fa expressament atribució exclusiva de competència.

Les presents Condicions Generals de venda, entren en vigor a partir de la data 1 de gener de 2022.

Modificació de les condicions generals de venda

Vilamercat es reserva el dret a modificar les Condicions Generals, sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al nostre lloc web.

Aquests canvis han de ser acceptats per l'usuari cada cop que faci efectiva una compra a través del lloc web de Vilamercat.

Els usuaris registrats que no estiguin conformes amb les modificacions dels Condicions Generals, hauran de notificar-ho i, a partir de la data en què la nova versió entrés en vigor, hauran de deixar d’utilitzar els serveis de Vilamercat.

Si qualsevol terme inclòs a les presents Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint aquesta disposició, o la seva part que resulti afectada, per no posada.

Denegació i retirada de l'accés al lloc web Vilamercat i/o serveis

Vilamercat es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al lloc web Vilamercat i/o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, per iniciativa pròpia o a instància d'un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin les presents Condicions generals o la normativa que sigui aplicable, així com la cancel·lació les comandes sota sospita d'ús fraudulent de mètode de pagament sense la suficient acreditació de la propietat del mètode de pagament per part del Client.

Vilamercat

Fes la teva primera compra en menys de 5 minuts

COMENÇAR LA MEVA COMPRA

T'omplim la nevera, amb els més frescos de proximitat

més de 3000 productes

Més de 3.000 productes
de les teves botigues de confiança

Entregues, sense esperes

Entregues, sense esperes
Tria la franja d'1h que més et convingui

Frescos de qualitat i sostenibles

Frescos de qualitat i sostenibles
Carn, peix, fruita, verdura de km0

La compra perfecta

La compra perfecta
o et tornem els diners

Enviaments gratuïts

3 mesos d'enviaments gratuïts al registrar-te

VULL LA MEVA PROMO
  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password